Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego
WN-83
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Informacja w sprawie podatku leśnego
IL-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Informacja w sprawie podatku rolnego
IR-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o zwrot/ zaliczenie na poczet/ zaksięgowanie nadpłaty podatku
WN-39
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego
WN-19
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: